FIO. ประสานงานวันเดียว ไฟฟ้าสั่งการตัดต้นไผ่คลุมสายไฟทันที!!!

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้รับรายงานจาก น.ส. รติรส ไกลศรี ผู้อำนวยการ FIO จังหวัดเชียงราย และนายกานต์ จันทิมา ผู้ช่วยประธาน FIO เดินว่า หลังจาก FIO เชียงรายไปยื่นหนังสือขอให้การไฟฟ้า อ.แม่จัน ช่วยตัดต้นไผ่ปกคลุมสายไฟฟ้า เพียงวันเดียว
หัวหน้าการไฟฟ้าอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายสมจิตร อินทะมูล รีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าช่วยชาวบ้านด่วน พร้อมได้รับการร่วมมือจาก นายก อบต.แม่จัน ท่านนายก สายยัน ขัตติยะ โดยได้มอบหมายให้รอง ปลัด อบต. แม่จัน นาย ปรีชา วงค์มูล มาดูแลและให้การช่วยเหลือ


⠀⠀⠀ประสานงานเจ้าพนักงาน ป้องกันฯอบต. แม่จัน นายสมควร วงศ์สุทะ นายเสนา คำหลวงแว่น นายมงคล เทพพรม พนักงานขับเครื่องจักรกล มาอำนวยความสะดวก
สร้างความประทับ ดีใจ ให้กับประชาชนหมู่บ้านห้วยเวียงหวาย ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นอย่างมาก

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” กล่าวอีกว่า เวลา 3 ปี กับการร้องเรียนถึง 3 ครั้ง วันนี้ FIO ช่วยทำหนังสือร้องเรียนเพียงวันเดียว ชาวบ้านได้รับการช่วยเหลือ ดูแล อย่างทันท่วงที FIO จะช่วยทำให้ชาวฐานรากเข้มแข็ง ขอเชิญชวนพี่น้องมารวมพลังเข้าร่วมอุดมการณ์ มาช่วยกันให้ชาวฐานรากเข้มแข็งกันครับ…

กานต์ จันทิมา และ รติรส ไกลศรี : ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO ข่าว/ภาพ

สำนักข่าว FIO รายงาน