“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” เปิดศูนย์ FIO จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ร่วมกับรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานภาค 4 และคณะกรรมการภาค 4 ได้เดินทางไปร่วมเปิดป้าย FIO ศูนย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่ตั้ง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาดโดยมีอาจารย์สายสินธุ์ ผาสุก และทีมงาน FIO จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนาคำและคณะผู้บริหารรวมทั้งผู้นำ ประธานกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดกาฬสินธุ์และยังมีทีม FIO จังหวัดนครพนมได้เข้ามาร่วมศึกษาดูงาน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดป้าย
ในระหว่างการกล่าวเปิดป้าย

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ได้บรรยายถึงอุดมการณ์ของ “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” และ FIO วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ซึ่งปลายทางทั้งหมดจะไปจบที่ ประชาชนชาวฐานราก ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่น้อยกว่า 90% ที่อาศัยอยู่ 80,000 หมู่บ้าน-ชุมชน ทั่วประเทศต้องเข้มแข็ง แข็งแรง พร้อมเป็นฐานรากให้กับบ้านที่ชื่อว่า “ประเทศไทย”
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ที่เป็น FIO และพึ่งผ่านการอบรมรุ่นแรกไปไม่กี่วัน ทำให้ชื่อเสียงของ FIO ดังกระฉ่อนไปทั่วประเทศ จนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง (มือที่มองไม่เห็น) ส่งสัญญาณให้การสนับสนุนเต็มที่ในอุดมการณ์และเป้าหมายในการช่วยเหลือชาวฐานรากของ “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” และ FIO
“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ยังกล่าวอีกว่า FIO จะมีการเปิดศูนย์ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล-หมู่บ้าน ในประเทศ เพื่อให้เข้าถึงชาวฐานรากให้มากที่สุด….

ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ : ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO : รายงาน