ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวงร่วมบรรยายให้ความรู้สมาชิก

⠀⠀⠀วันที่15 กรกฎาคม 2563 เวลา10.30 น.นายวรวิทย์ นามด้วง ประธานกรรมการบริหารจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่าายวิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวงเกษตรไทยไปตลาดโลก และนางสุภาวดี คำทา รองประธานกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีใด้เป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการรับชื้อน้ำยางสด ให้กับสมาชิกวิสาหกิจหนองแวง ชมสะอาดและพรชุม รวม3วิสาหกิจ โดยมี นางมยุรี สุวรรณรินทร์ ประธานเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดวิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวงเกษตรไทยไปตลาดโลก เข้าร่วมอบรมด้วย มีสมาชิกเข้าร่วม 68 คน ซึ้งเครือข่ายนี้มี ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต(FIO)เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ้งการจัดงานมีขึ้น ณ บ้านหนองแวง อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ฐิติรัตน์ ชัยสุระ:ภาพ/ข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

ผอ.เบิร์ด/รายงาน