คณะกรรมการตรวจประเมินผลคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย

⠀⠀⠀วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงกาลรคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับเขต เขต 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) ณ บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

มนัสนันท์ โพธิรักษา:ภาพ/ข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

ผอ.เบิร์ด/รายงาน