เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ลงพื้นที่วัดภูมโนรมย์จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นประธานในพิธีสามีจิกรรม ซึ่งพิธีสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข หมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันซึ่งในการประกอบพิธีในครั้งนี้มีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมพิธีประมาณ 200 รูปโดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร/เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร/เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์และนางกัลยากร สุขสานต์ ผู้อำนวยการองค์การสืบสวนการทุจริต(FIO)จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการวัดให้การต้อนรับ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อภิชาติ สายชมภู:ภาพ/ข่าว

ผอ.เบิร์ด/รายงาน