FIO. จี้ สทบ.แห่งชาติเพิกเฉย.!!! หลัง FIO ร้องเรียน ระวังมาตรา 157​ “ย้ำ” ให้ยึดเงินภาษีคืนจากผู้ประกอบการ เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน​ หลังพบจำหน่ายปุ๋ยปลอม

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวเฉพาะกิจ เกี่ยวกับคดีปุ๋ยปลอมจังหวัดอุบลราชธานีว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะต้องดำเนินการตามที่ FIO ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ วรรคสอง โดยใช้อำนาจแจ้งให้กองทุนหมู่บ้านนำเงินกลับเข้าบัญชีโครงการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และดำเนินการตาม ข้อ ๒๙ วรรคสาม ในการให้ความคุ้มครอง เรียกค่าเสียหาย ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและอาญา ซึ่งถ้าไม่ดำเนินการ ระวังอาจจะเข้าข่ายฐานความผิดอาญา มาตรา ๑๕๗

⠀⠀⠀ซึ่งขณะนี้คดีปุ๋ยปลอมมีความคืบหน้าจาก คุณพิทธิรัตน์ นามศิริ รองประธาน FIO ภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษว่า ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองและอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ FIO ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ ผลตรวจของกระทรวงเกษตรฯ ออกมาว่าเป็นปุ๋ยปลอม เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินสอบเพื่อขยายผลถึงผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย ผู้ซื้อ (กองทุนหมู่บ้าน) ผู้ผลิต หรือเจ้าพนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

⠀⠀⠀ดังนั้นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะต้องดำเนินการตามหน้าที่ โดยการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านไว้ก่อน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ วรรคสอง ก่อนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

⠀⠀⠀แต่ปรากฏว่าขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมานาน ๔๐ วัน นับตั้งแต่ FIO ได้ร้องเรียนไป แต่เรื่องเงียบเหมือนป่าช้า จนข้อเท็จจริงปรากฏออกมาแล้วว่าปุ๋ยที่กองทุนหมู่บ้านทั้งสองอำเภอซื้อ เป็นปุ๋ยปลอมจริง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลย เพื่อปกป้องเงินภาษีของประชาชน ถือได้ว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีพฤติการณ์เข้าข่ายฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ วรรคสอง

⠀⠀⠀”ผมขอเตือนไปยังสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด อย่ายังดึงเวลา ดึงเรื่อง อย่างที่มีคนเขานินทากันทั่วบ้าน ทั่วเมือง ถึงพฤติการณ์ต่างๆของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานสาขา FIO มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินคดีฐานความผิด มาตรา 157 เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีของบ้านเมืองต่อไป”ด๊อกเตอร์บ้านนอก​ กล่าว…

ทีมข่าวเฉพาะกิจFIO ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว​FIO.​ รายงาน