กองทุนหมู่บ้าน ร้อง FIO.!!!! เจ้าหน้าที่เรือนจำฉ้อโกงเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน​ “ชง” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เอาผิดทางวินัย

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า FIO ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนดอนกลาง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง ขอให้ช่วยดำเนินการให้กรมราชทัณฑ์เอาผิดทางวินัยกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีพฤติกรรมฉ้อโกงเงินของกองทุนหมู่บ้าน มีตำแหน่งหน้าที่การงาน มีเงินเดือน มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับกองทุน แต่ปิดบังซ้อนเร้นว่าตนเองไม่มีเงิน ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระเงิน

⠀⠀⠀สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนดอนกลาง ได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ สมาชิกทั้งสองคน (ชื่อย่อ นาย ส. และ น.ส.ศ) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่บุคคลทั้งสองผิดนัดชำระเงินให้กับกองทุนฯ

⠀⠀⠀ต่อมาทางกองทุนฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลได้มีคำพิพากษาให้ทั้งสอง ชำระคืนให้กับกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยทางกองทุนหมู่บ้านฯ ได้ทำหนังสือทวงถามมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการชำระ อ้างว่าไม่มีเงิน

⠀⠀⠀จากข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ได้รับการร้องเรียนมา ทาง FIO ก็ได้แนะนำให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้อหาฉ้อโกง เนื่องจากบุคคลทั้งสองได้ปิดบังข้อเท็จจริงว่าไม่มีเงินชำระ ไม่รายได้มาชำระ ทั้งที่มีหน้าที่การงานเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำพิเศษทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จนทำให้กองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกจำนวนมากได้รับความเสียหาย พร้อมทั้ง FIO จะทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อลงโทษทางวินัยต่อไป “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้าย…

นางขนิษฐา วาทะวิจารณ์ : ประธานภาคอีสานตอนบน

นายสายสินธุ์ ผาสุข : ผู้ช่วยประธาน FIO ด้านกองทุนหมู่บ้าน

สำนักข่าว FIO : รายงาน