ชาวบ้านร้อง FIO.สมุทรสาคร ช่วยแก้ไขปัญหาขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต / FIO ได้รับรายงานจากทีม FIO จ.สมุทรสาคร ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องเกี่ยวการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนมากเรื่องกลิ่นเหม็นของขยะทำให้ประชาชนเสียสุขภาพร่างกาย เสียสุขภาพจิต

⠀⠀⠀ที่ผ่านมาประชาชนได้ร้องเรียนไปทุกหน่วยงานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

⠀⠀⠀วันนี้จึงได้ร้องมายัง FIO สมุทรสาคร ซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน จึงฝากผู้บริหารช่วยด้วย

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวอีกว่า หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว ลำดับต่อไปก็จะมอบหมายให้ทีม FIO จ.สมุทรสาคร ทำหนังสือร้องเรียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้แก้ไขปัญหามลภาวะที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2435 และขอข้อมูลหลักฐานการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อนำมาพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายต่อไป…

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO สมุทรสาคร : ภาพและข่าว

นายณัฐพงษ์ จงจีรานนท์ ประธานภาค 7 : ประสานงาน

สำนักงาน FIO รายงาน