“FIO.ขอนแก่น” ร่วมแจกถุงยังชีพจำนวน9,000ชุดให้13หมู่บ้านในตำบลสำราญ​

⠀⠀⠀องค์การสืบสวนการทุจริตFIO นำโดย ด๊อกเตอร์บ้านนอก ดร.กองภพ วังสุนทร​ ประธานกรรมการบริหารFIO เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก​ นายสุทธิษ์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการองการสืบสวนการทุจริต​ FIO.ว่า ได้รับมอบหมาย จากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อกลัวย วัดป่าธรรมอุทยาน​ ตำบลสำราญ​ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้รับผิดชอบดำเนินการ บรรจุแจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนภายในตำบลสำราญจำนวน 13 หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ อยู่ใกล้เคียงพร้อมหน่วยงานต่างๆได้แก่​ สถานีตำรวจเวฬุวัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลสำราญสองแห่ง​ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 โรงเรียนผู้พิการทางสายตา​ บ้านพักคนชรา​ รวมแล้วเป็นจำนวน​ 9,000​ กว่าชุด

⠀⠀⠀โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมแจกถุงยังชีพในครั้งนี้​ มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญ​ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ อสม. อสตร. อพปร. หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย​ และจัดระเบียบระยะห่าง คัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19​ ด้วยความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนทำให้ภารกิจในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี

⠀⠀⠀ขอขอบคุณ ท่านที่ใจบุญในการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ มี​ คุณแม่รัตนา ลิปิพัฒนาและครอบครัว คุณอนันต์ ลิปิพัฒนาและครอบครัว​ คุณเอนก ลิปิพัฒนาและครอบครัว คุณแม่เล็กและคุณพ่อสมชาย ตันธนะสาร และครอบครัว คุณมยุรี ทิพย์สิงห์ และญาติธรรม​ น้ำตาลทราย ขนาด ครึ่งกิโล จำนวน 4,800 ถุง และ ปลากระป๋องซีเชฟ จำนวน 2,400 กระป๋อง โดย คุณแม่ฮุ้ยจวง ตัณฑเสถียร และครอบครัว​ น้ำตาลทรายลิน ขนาดครึ่งกิโล จำนวน 1,200 ถุง โดยกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง​ น้ำมันพืชองุ่น จำนวน 1,200 ขวด โดยคุณพะเนียง พงษธา​ น้ำปลาตราปลาหมึก จำนวน 1,200 ขวด โดยคุณเมทนี ปลากรอบชาวเลย์ จำนวน 1200 ห่อ โดย บริษัทปลากรอบชาวเลย์ ปลากรอบชาวเลย์ จำนวน 1,200 ห่อ โดยกองบุญโรงทาน ดิลิเวอร์รี่​ บะหมี่สำเร็จรูปไวไว จำนวน 5,400 ห่อ โดยกองบุญโรงทาน ดิลิเวอร์รี่ และ ชมรมธนูโพชฌงค์

⠀⠀⠀”ด็อกเตอร์บ้านนอก”กล่าวว่า FIO เราทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่ทำเพื่อพี่น้องชาวฐานราก ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ FIO ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวฐานราก ที่เป็นกลุ่มคนไม่น้อยกว่า 90% ของประชากรไทย เพื่อจะเป็นฐานรากที่มั่นคงให้กับบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทยต่อไป…

สุทธิรักษ์​ นามวงษ์​ ผอ.FIO.อ.เมืองจอนแก่น​ : ภาพ/ข่าว

ผอ.FIO.จว.ขอนแก่น​ : ประสาน
ปธ.ภาค​ 3​ : ประสาน

สำนักข่าว​FIO.​ : รายงาน