“ชาวฐานรากร้อง​FIO.” กองทุนหมู่บ้านยางตลาดไม่โปร่งใส ไม่มีบิลจัดซื้อจัดจ้าง

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์สืบสวนการทุจริต หรือ FIO ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจากคณะทำงาน FIO ด้านกองทุนหมู่บ้าน ประกอบ นายสายศิลป์ ผาสุก นายชยุต ศรีกิตติลาภ และนายสมศักดิ์ สังฆพรหม

⠀⠀⠀ว่ามีพี่น้องชาวฐานรากได้ร้องเรียน องค์การสืบสวนการทุจริตหรือFIO และ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๔ ว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนึ่ง ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพฤติกรรมไม่มีบิลหรือใบเสร็จรับเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้าง

⠀⠀⠀องค์การสืบสวนการทุจริตการ หรือ FIO ได้มอบหมายให้คุณบุญเรือง ผู้อำนวยการองค์การสืบสวนการทุจริตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความไม่โปร่งใส ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๔

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้ายว่า จากข้อมูลของ FIO พบว่าปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสของกองทุนหมู่บ้านมีอยู่ทุกอำเภอ หรือทุกตำบล ก็ว่าได้ FIO พยายามหาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ทั้งการแจ้งความดำเนินคดี การป้องปราม การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อให้พี่น้องชาวฐานรากเข้มแข็ง ไม่ให้พวกเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้มากกว่าชักชวนกระทำความผิดกฎหมายอีกต่อไป…

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO จังหวัดกาฬสินธุ์ : ภาค/ข่าว

นางขนิษฐา วาทะวิจารณ์ : ประสานงาน

สำนักข่าว FIO : รายงาน