รองประธานองค์การสืบสวนการทุจริตFIO.ภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรมทำโป่งเทียมในป่า เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ในพื้นที่ป่าลึก

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก”ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต FIO รับรายงานจาก นายชาติชาย อรัญญิก รองประธาน​FIO.ภาคตะวันออกว่า​ ได้รับการประสานจาก ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ทำโป่งเทียมในป่า เพื่อเป็นแห่งอาหารให้สัตร์ ในพื้นที่ป่าลึก โดยชื่อโครงการว่า พัชรสุธาค ชานุรักษ โดยกิจกรรมมี​ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 9:30 ณ.ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส และ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนร่วมพื้นที่อนุรักษ์ที่ (2) ศรีราชา ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าพืช ได้ร่วมเป็นประธาน นำเกลือทะเลผสมแร่ธาตุ ขึ้นเครื่องบินไปทำโป่งเทียมในเขตป่ารอบอุทยานเขาชะเมา – เขาวง ภายในชื่อโครงการพัชรสุธาคนุรักษ์ เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยในวกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม โดยนายพรชัย วนัสรุจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง นายธรรมนูญ เติมไชย หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี นายสมพร พันธ์เฉลิมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น และ ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการพื้นที่คุ้มครองป่าตะวันออก และ ตัวแทนกรมทหารพรานที่ที่ 13 ร่วมรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างแห่งอาหารในกลางป่าให้กับสัตร์ป่าได้กินโดยลดการปะทะระหว่างช้างกับชาวบ้าน…

นายชาติชาย อรัญญิก รองประธานภาคตะวันออก​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว​ FIO. -​ รายงาน