ชาวบ้านเดือดร้อน!!!! ถูกสวม​สิทธิ์ที่ดิน สปก. “ร้องภาครัฐนานกว่า10 ปี ไม่คืบ”ร้อง FIO 2 วันได้ที่ดินคืน

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต/FIO ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายไพรัช พนมเวศน์ เลขานุการประธาน FIO ภาค 6 ว่า​ ไดนำทีมงานFIO.​ มี​นายประชา สมหะ ผู้อำนวยการ FIO จ.นครสวรรค์/ นางสาลินี คำมิ่ง ผู้อำนวยการ FIO อ.ลาดยาว/ ทนายวัชระ สระแก้ว ผู้อำนวยการ FIO อ.เมือง และ ทนายวิสิทธิ์ วงพานิช ว่าที่ผู้ช่วย ผอ.อ.เมือง ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจากที่ประชาชนได้ร้องทุกข์เรื่องถูกขโมยตัดต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกและสวมสิทธิ์ที่ดิน สปก.

⠀⠀⠀โดยประชาชนผู้เดือดแจ้งว่าที่ดินเป็นมรดก ได้ถือครองและชำระภาษี ภบท. 5 ตั้งแต่ปี 2536-2544 ในปี 2545 ไปเสียภาษี แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับ ต่อมาทราบว่าที่ดินดังกล่าวได้มีการสวมสิทธิ์ที่ดินเป็น ส.ป.ก. จึงได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.แม่เลย์ จ.นครสวรรค์ ต่อมาได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน และ ปปช. แต่ก็ไม่ได้ความเป็นธรรม ยังไม่มีความคืบหน้า จึงทนทุกข์ทรมานมานานเกือบ 20 ปี

⠀⠀⠀ต่อมาองค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO ได้ลงพื้นที่ไปสอบหาข้อมูลเพิ่มเติม และได้เชิญผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกร้องทุกข์ ทั้งสองฝ่าย มาพูดคุยเจรจา จนเกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย หลังจากมืดมน ทุกข์ทรมานมานานเกือบ 20 ปี

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า เป็นที่หน้าสงสัย และตั้งคำถาม ให้พี่น้องประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำไมผู้ร้องทุกข์ ได้ร้องหน่วยงานภาครัฐมานานนับ 10 ปี แต่ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นเพราะอะไร? แต่ทำไมมาร้องทุกข์กับ FIO แค่สองวัน ได้สร้างความพึงพอใจ และมอบความสุขให้กับผู้ร้องทุกข์ได้ภายใน 2 วัน เรื่องนี้สังคมควรช่วยกันค้นหาคำตอบต่อไป…

ไพรัช พนมเวสน์ ทีมข่าว FIO ภาค 6 ภาพ/ข่าว

นายประชา สมหะ/นางสาลินี คำมิ่ง/ทนายวัชระ สระแก้ว ผู้อำนวยการ FIO อ.เมือง และทนา

วิสิทธิ์ วงพานิช : ประสานงาน

สำนักข่าว FIO : รายงาน