คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดTO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่1

⠀⠀⠀วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 พื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 และจะมีการเก็บคะแนนรอบที่ 2 ที่เมืองทองธานี

อภิชาติ สายชมภู:ภาพ/ข่าว

ผอ.เบิร์ด/รายงาน