สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ตม.จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาริมโขง

         ตามนโยบาย พลตำรวจโทสมพงษ์  ชิงดวง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคลากรและประชาชนให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้กำหนดให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดทำ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบของตน

        โดยในการจัดทำกิจกรรมต้องให้สอดคล้องกับความหมายของคำว่า “จิตอาสา” คือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจเป็นการให้สิ่งของ ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนมี แม้กระทั่งเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้มีความเข้าใจเอื้อเฟื้ออาทรหันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น

        สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาริมโขง ขึ้น ในวันที่ 6 ก.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.  โดยได้เชิญส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมือง 20 จังหวัดในภาคอีสาน, ส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

 

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการพัฒนาจิตใจในหลักธรรมที่มุ่งผลในจิตอาสา  จุดเริ่มต้นของโครงการคือ พัฒนาบริเวณโดยรอบจุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ศาลปู่พญานาค) ทำความสะอาดพื้นที่ลานกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่บริเวณศาลปู่พญานาคทางทิศเหนือไปจนถึงทางทิศใต้ บริเวณห้องน้ำและลานจอดรถ ฝั่งตรงข้าม ศาลปู่พญานาค ให้สะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชม ช่วยสร้างทิวทัศน์ให้สวยงาม ปลูกฝังความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้จังหวัดมุกดาหาร  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม  กับคำขวัญประจำจังหวัดที่กล่าวว่า “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง  เชื่อมโยงอินโดจีน”

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีณัฐวัฒน์  การดี  ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เป็นตัวแทน ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาริมโขง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกัน…

 

ตม.จว.มุกดาหาร – ภาพ/ข่าว

อภิชาติ สายชมภู /ประสาน

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ผอ.เบาะแสนิวส์/ ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว/ ผอ.นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ หน.ข่าวภาคอีสานSSK.NEW TV./ COPTHAI TV. – รายงาน

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ/พ.ต.อ.พงศกรณ์ ชูเวช – ที่ปรึกษา

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์