สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมีนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ข้าราชการ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

          นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง ในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวต่อไป…

 

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร /ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ /สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ / ภาพ – ข่าว

อภิชาติ สายชมภู ผอ.เบาะแสนิวส์ – ประสาน

 

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์