สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ร่วมบูรณาการ ศุลกากรจังหวัด ม.ห. และ กกล.รส.จว.ม.ห. ร่วมตรวจสอบการนำเข้า หินกรวด ทราย นอกเขตตามท่าต่าง ๆ

    เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62 กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. อำนวยการโดย พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.โกมล วงศ์อนันต์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ร่วมบูรณาการ ศุลกากรจังหวัด ม.ห. และ กกล.รส.จว.ม.ห. ร่วมตรวจสอบการนำเข้า หินกรวด ทราย นอกเขตตามท่าต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
          1. เมื่อเวลา 10.00 น. เข้าตรวจสอบท่าทรายดาวเลิงนกทา ที่อยู่ 192 บ.โคก ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จว.ม.ห. ทราบว่า ในวันที่ 1 มิ.ย.62 ท่าเรือได้แจ้งเสียภาษีนำเข้า (หินกรวดและทราย) ทางเรือ จำนวน 5 ลำ ได้แก่
1.1 เรือเพิ่มพูนสุขนาวา 1 แจ้งเสียภาษีทราย จำนวน 240 คิว
1.2 เรือเพิ่มพูนสุขนาวา 2 แจ้งเสียภาษีทราย จำนวน 240 คิว
1.3 เรือเพิ่มพูนสุขนาวา 3 แจ้งเสียภาษีทราย จำนวน 240 คิว
1.4 เรือกุลธิดานาวา แจ้งเสียภาษีหินกรวด จำนวน 100 คิว
1.5 เรือไชยพร แจ้งเสียภาษีหินกรวด จำนวน 60 คิว

         ตรวจพบสิ่งผิดปกติ ดังนี้
– รถบรรทุกที่ขนทรายไม่เข้าชั่งน้ำหนัก เมื่อเข้าไปสอบถามตัวแทนของบริษัท ได้รับคำตอบว่าศุลกากรได้ตรวจวัดปริมาตรบนเรือเรียบร้อยแล้ว
– คนขับเรือไม่มีหนังสือผ่านแดนชั่วคราว
โดย จนท.ศุลกากรได้ตรวจสอบแล้ว การขออนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย

          2. เมื่อเวลา 16.00 น. เข้าตรวจสอบท่าทราย หจก.สมบูรณ์ธารา บ้านนาแกน้อยแก่งกะเบา ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ท่าเรือได้แจ้งเสียภาษีนำเข้า (ทราย และ หินกรวด) โดยเรือเข้าท่าทราย 2 ห้วง เวลา 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. ดังนี้
ห้วงที่ 1 จำนวน 5 ลำ รวมน้ำหนักบรรทุกห้วงที่ 1 = 120 คิว นน.รวม = 204,500 กก.
ห้วงที่ 2 เรือบรรทุกทราย จำนวน 3 ลำ เรือบรรทุกหินกรวด จำนวน 3 ลำ นน.หินกรวด = 508 คิว นน. 863,600 กก. และ นน.ทรายรวม = 90 คิว นน. 183,600 กก. โดยศุลกากรมุกดาหาร ได้ตรวจสอบแล้ว ขออนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย

          3. เมื่อเวลา 16.00 น. เข้าตรวจสอบท่าทราย หจก. ป.มุกดาการ บ้านดาวเรือง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ได้แจ้งเรือเข้าท่าทรายเวลา 16.00 น. ท่าเรือได้แจ้งเสียภาษีนำเข้า (หินกรวด) มีเรือบรรทุกหินกรวด จำนวน 4 ลำ รวมน้ำหนักบรรทุกหินกรวด = 133.30 คิว นน. = 226,610 กก. โดยศุลกากรมุกดาหาร ได้ตรวจสอบแล้ว ขออนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย

         4. เมื่อเวลา 16.30 น. เข้าตรวจสอบท่าทราย หจก.ท่าทรายศรีเผย บ้านนาแกน้อย แก่งกะเบา ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ได้แจ้งเรือเข้าท่าทรายเวลา 16.30 น. ท่าเรือได้แจ้งเสียภาษีนำเข้า (ทราย และ หินกรวด) เรือบรรทุกทราย จำนวน 2 ลำ เรือบรรทุกกรวด จำนวน 1 ลำ
รวมน้ำหนักบรรทุกหินกรวดทั้งสิ้น = 60 คิว นน. 102,000 กก. รวมทราย 120 คิว นน. 204,000 กก.
โดยศุลกากรมุกดาหาร ได้ตรวจสอบแล้ว ขออนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฏหมาย…

 

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์