สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – หมู่8ตำบลแคมป์สนเร่งป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

          เมื่อวันที่ 18 ม.ย. 62 ที่ผ่านมา  รพ.สต.ป่าคา นำโดยนางจุฑารัตน์ สมสาย ผอ.รพ สต.ป่าคา และนางสมใจ ราศรีชัย ประธาน อสม.หมู่8 พร้อมสมาชิก ทีมงานเทศบาลตำบลแคมป์สน นางประทุม เปอร์ดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ตำบลแคมป์สน ร่วมกำจัดและทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้แพร่พันธุ์ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยการพ่นหมอกควัน ตามจุดต่างๆที่สามารถเป็นที่อาศัยและแพร่พันธุ์ได้ ทั้งใส่ทรายอะเบทในตุ่มน้ำหรือภาชนะต่างๆ และเทคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังทิ้งอีกด้วย

      จากนั้น ทีม อสม.ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีนายพันธ์ พงษ์พยอม, นางสี จันทร์นุชจ้า และนายเสนาะ นิยมกูล…

 

นางสมใจ ราศรีชัย ประธาน อสม.หมู่8 – ภาพ

นางประทุม เปอร์ดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 – ข่าว

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์