สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – “เขาค้อ”ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ตำบลเข็กน้อย

          วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตำบลเข็กน้อย นายอภิชาติศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ มอบหมายให้นายอำนาจ พูนยอด ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเขาค้อบูรณาการทุกภาคส่วน พลเรือน ตำรวจทหาร ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและอำเภอให้กับประชาชนได้ทราบและเข้าใจ

        ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกภาคส่วนพลเรือน ตำรวจ ทหารได้นำบริการในหน้าที่รับผิดชอบ มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยมี ปลัดอำเภอเขาค้อ ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3221 โรงพยาบาลเขาค้อ สัสดีอำเภอเขาค้อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจอำเภอเขาค้อ การไฟฟ้าแคมป์สน ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 เพชรบูรณ์ สำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้ คลินิกเกษตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเข็กน้อย ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอเขาค้อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอเขาค้อ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมอำนวยความสะดวกให้ความรู้คำแนะนำและให้บริการประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก…

 

Chareon saenyakul – ภาพ/ข่าว

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์