สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – มุกดาหารคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานนำผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ประธานกรรมการ พัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร ประธานเครือข่ายชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการ ลงพื้นที่ บ้านชัยมงคล หมู่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

          เพื่อตรวจคัดสรรหมู่บ้านพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เเละกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีนาย ชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน…

อภิชาติ สายชมภู – ภาพ/ข่าว

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์