สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะต้นทาง

          วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายชัชวาล มงคลเกตุ ท้องถิ่นอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและลดปริมาณขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

          โครงการนี้มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายชัชวาล มงคลเกตุ ท้องถิ่นอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้าน ในการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งได้มอบถังขยะเปียกให้กับชาวบ้านผู้มาร่วมจำนวน 133 ครัวเรือนพร้อมทั้งสาธิตการขุดหลุมทำถังขยะเปียก โดย นาย บุญพันธ์ จิตรช่วยผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาประชาคมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร…

 

อภิชาติ สายชมภู – ภาพ/ข่าว

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์