สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อำเภอเขาค้อเร่งป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังจังหวัดเพชรบูรณ์พบผู้ป่วยเกือบ500ราย

          วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้านเล่าเน้ง นายพรชัย ประทีปคีรี ผู้ใหญ่บ้านเล่าเน้ง หมู่ที่ 14 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม.ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง จังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก มาสำตรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ของหมู่ที่ 14

          หลังจากพบโรคไข้เลือดออกระบาดโดยใช้โปรแกรมระบาดเฉพาะในหมู่ที่ 14 จำนวน 40 หลังคาเรือน ทั้งนี้ นี้มีปลัดอวุโส สาธารณะสุขอำเภอ อบต.เขาค้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานสุขุม มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ใด้ดำเนินการชุบมุ้งให้กับราษฎรใน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 9-10-14 พร้อมมอบมุ้งและยากันยุงให้กับผู้ที่มาใช้บริการในครั้งนี้ด้วย

           สำหรับ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายงานของกรมควบคุมโรค ว่าไข้เลือดออกเริ่มระบาดหนักในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 62 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 478 คน อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รองลงมา คือ อำเภอศรีเทพ และ อำเภอวิเชียรบุรี  แต่ถ้าเปรียบเทียบตามอัตราผู้ป่วยต่อประชากร 1 แสนคน อำเภอที่มีอัตราการป่วยสูงสุด ได้แก่ อำเภอน้ำหนาว รองลงมาคือ อำเภอศรีเทพ และ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

          ส่วนภาพโดยรวมการระบาดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 18 มิ.ย. 62 มีรายงานผู้ป่วย 31,843 คน ซึ่งมากกว่าปี 2561 ถึง 1.6 เท่า และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 48 คน อัตราป่วยตายสูงกว่าปกติ คือร้อยละ 0.15 และคาดการว่า ไข้เลือดออกจะระบาดหนักในช่วงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม แต่จากสถานการณ์จริงมีการเริ่มระบาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้…

นายพรชัย ประทีปคีรี ผู้ใหญ่บ้านเล่าเน้ง หมู่ที่ 14 ตำบลเขาค้อ – ภาพ/ข่าว

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์