สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อำเภอนิคมคำสร้อย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562

          วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย/ ผอ.ศป.ปส.อ.นิคมคำสร้อย ร่วมเดินรณรงค์และเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี นำประกอบพิธีสำนึกในสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)เสร็จประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”ภายในงานจัดให้มีการแสดง ของนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เชิงต่อต้านยาเสพติด และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้จำนวนมาก…

 

อภิชาติ สายชมภู – วิเศษ ใวยวัฒน์ – บุณย์ฉาย ประธรรมสาร – ฐิติรัตน์ ชัยสุระ /ภาพ-ข่าว

อภิชาติ สายชมภู ผอ.เบาะแสนิวส์ มุกดาหาร – เรียบเรียง

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ผอ.เบาะแสนิวส์/ ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว/ ผอ.นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ หน.ข่าวภาคอีสานSSK.NEW TV./ COPTHAI TV. – รายงาน

 

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ/พ.ต.อ.พงศกรณ์ ชูเวช – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์