สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อบจ.มุกดาหาร จัดค่ายอบรมศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมี นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายจอมสี ศิริกาล สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ข้าราชการ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

          นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของค่ายอบรม คือเสริมสร้างให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง ศาสตร์พระราชา จากการศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความจริงจัง ต่อเนื่อง การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เยาวชนได้ศึกษาการดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกผัก ปลอดสารพิษ การปลูกพืชแซมในสวนไม้ผล โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้พึ่งพาตนเองในการดำรงชีพ ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน…

 

 

ทีมข่าวสามเกลอ – ภาพ/ข่าว

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ผอ.เบาะแสนิวส์/ ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว/ ผอ.นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ หน.ข่าวภาคอีสานSSK.NEW TV./ COPTHAI TV. – รายงาน

 

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ/พ.ต.อ.พงศกรณ์ ชูเวช – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์