สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – 133ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

          วันที่ 5 มิ.ย. 62 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราช ทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

          นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์หรือนักโทษ ในคดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และคนชรา เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ

          สำหรับการปล่อยตัวนักโทษของเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วันนี้ มีผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ทั้งหมด 133 คน…

 

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร/สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์