สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อบจ.มุกดาหารจัดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

          นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง ในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวต่อไป…

 

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร/สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์