สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ คณะสงฆ์อำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกับอำเภอนิคมคำสร้อย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19​(ครั้งที่5)​

⠀⠀⠀วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นาย ชายสิทธิ์สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นาย นายนิรันดร์ ละม้ายศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยมี พระครูวิชัยธรรมสิริ เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโคสิด-19 ประจำอำเภอนิคมคำสร้อยวัดแสนสุข ผู้ปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบ โดยพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คณะสงฆ์จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในการมอบครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยมีผู้มีจิตศรีทธาร่วมสมทบดังนี้ วัดป่าคำบง หมอน 38 ลูก วัดคำแสนสุข หมอน 112 ลูก และมอบน้ำให้ด่านคัดกรองโชคชัย 50 แพ็คพร้อมกาแฟ คุณอุไรวรรณ ศิลารัมย์ มิวนิค จากประเทศเยอรมนี 10,000 บาท คุณพัชรีย์ ม้วนทอง 500 บาท คุณอัปสร บัวเหมือน 500 บาท อำเภอนิคมคำสร้อย ข้าวสาร 3 กระสอบ น้ำตาล 100 กิโลกรัมขนม 4 ลัง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารข้าวสาร 4 กระสอบ น้ำปลา 4 ลัง ไข่ 25 แผงน้ำดื่ม 20 โหล ร้านตุ๊ดตู่สะดวกซื้อ น้ำดื่ม 50 โหล

⠀⠀⠀ในครั้งนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคคอบิด 19 ได้จัดสรรสิ่งของช่วยเหลือประชาชนแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ส่วนที่ 1 จัดทำถุงยังชีพจำนวน 50 ชุดชุดละ 500 บาท 10 หมู่บ้าน 50 คน มีบ้านชัยมงคล บ้านต่อเขต บ้านคลองน้ำใส บ้านป่าข่า เขต อบต.ภูฮาบ บ้านคำบง บ้านหนองแวงเหนือ บ้านหนองแวงน้อย บ้านหนองหลี่ บ้านหนองลำดวน รวมงบประมาณ 25,000 บาท ส่วนที่ 2 ทางศูนย์ได้จัดตู้พระธรรมนำสุข เพื่อบริการแก่ประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่กำกับการให้บริการเพื่อให้ถึงผู้มีความเดือดร้อนจริงๆนะจุดหน้าวัดคำแสนสุขตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยซึ่งขณะนี้มีประชาชนมารับบริจาคและประมาณ 300 คน/ชุด

⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู, วิเศษ ใวยวัฒน์​ -​ ภาพ/ข่าว

ผอ.เบิร์ด สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ เบาะแสนิวส์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์