FIO.มีมติเดินหน้า.!!!!”ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายางตลาด เข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดหรืออำนวยความสะดวก เรื่องประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอปลอมแปลงเอกสารราชการและฉ้อโกงประชาชน”

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก (ดร.ก้องภพ วังสุนทร) ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้คณะกรรมการ FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้มีมติให้ดำเนินคดีหรือดำเนินการเรื่องผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายางตลาด ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากก่อนหน้านั้น ทาง FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้ร้องขอความเห็นจากผู้จัดการธนาคารออมสินสาขายางตลาด เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอย่างเคร่งครัด สงสารชาวบ้าน แต่ผู้จัดการคนดังกล่าว ก็ไม่ยอม อีกทั้งได้ท้าทาย อ้างว่าตนเองเรียนจบกฎหมายมา อยากทำอะไรก็เชิญตามสบาย มั่นใจว่าตนเองทำถูกแล้ว จึงเห็นควรว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นๆต่อไป จึงเห็นควรให้ดำเนินการทำบันทึกถึงธนาคารออมสิน ตามร้องขอ ดังนี้

  1. เรื่อง คดีความเข้าข่ายละเมิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฯ ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
  2. เรื่อง ร้องเรียนธนาคาร ออมสิน สำนักงานใหญ่ ให้ทางธนาคารออมสินตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดเอง แต่ขอให้แจ้งผลการตัดสินกับ FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต เพื่อจะได้รายงานให้สังคมได้รับทราบต่อไป

⠀⠀⠀สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา​ คณะทำงาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ด้านกองทุนหมู่บ้าน ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรยางตลาด เนื่องจากมีพฤติกรรม ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดของประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ ข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการและฉ้อโกงประชาชน (ดังปรากฏเป็นข่าว)​

⠀⠀⠀ต่อมา​ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมของผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาดังกล่าว ต่อประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ออมสิน สำนักงานใหญ่

⠀⠀⠀และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะรวม 3 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จในพื้นที่อำเภอยางตลาด ในกรณีที่ FIO/องค์การสืบสวนการทุจริต ได้ร้องเรียนพฤติกรรมของผู้จัดการธนาคารสาขายางตลาด เรื่องไม่ยอมให้กองทุนหมู่บ้านเบิกเงินโครงการงบ 200,000 บาท / 2563 ที่กำลังลงสู่กองทุนขณะนี้ ถ้าไม่มีหนังสืออนุมัติจากประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอก่อน ซึ่งขัดกับระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งๆที่กองทุนหมู่บ้านได้จัดเตรียมเอกสารการเบิกเงินตามระเบียบมาพร้อมทุกประการ

⠀⠀⠀จากนั้น​ เมื่อวันที่​ 10 มิถุนายน 2563 นายวิชัย จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้จัดการ ธนาคารออมสิน สาขายางตลาด และคณะ ขอเข้าพบคณะทำงานด้านกองทุนหมู่บ้านของ FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ประกอบด้วย นายสายศิลป์ นายสมศักดิ์ และนายชยุต เพื่อขอประนอมยอมความ และขอให้ทำบันทึกกันภายใน 3 วัน

⠀⠀⠀ซึ่งทางดร.บ้านนอก (ดร.ก้องภพ วังสุนทร) ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้กล่าวว่า มติของคณะกรรมการองค์การ FIO ที่ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จะได้เป็นตัวอย่างของธนาคารสาขาอื่นๆต่อไป เพราะได้สร้างความเสียหาย ความลำบาก ให้กับกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างมาก เพราะถ้า ธนาคาร ออมสิน จำกัด และธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ทุกสาขาไม่ให้ความร่วมมือกับบรรดาพวกที่เอาเปรียบกองทุนหมู่บ้าน พวกเหลือบไรเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ” ดร.บ้านนอก กล่าว…

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO – ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO.- รายงาน