สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -อบจ.มุกดาหาร สร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ในลำห้วยเปรด เชื่อม 2 หมู่บ้าน

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 นายวิริยะทองผา รองนายก อบจ.มุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวัฒนา โคตรถา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) นายไพจิตร น้อยทรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน 2 หมู่ บ้าน ประกอบด้วยบ้านงิ้ว หมู่ 4 ,บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อทำการสร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ในลำห้วยเปรด เชื่อมระหว่าง บ้านงิ้ว หมู่ 4 และบ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ความยาวประมาณ 16 เมตร ความสูง 1.50 เมตร หลังจากสร้างเสร็จชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน จำนวน 150 ครัวเรือน ที่ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และใช้ในด้านอื่นๆ

⠀⠀⠀นายวิริยะทองผา รองนายก อบจ.มุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับลักษณะของฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ เป็นการใช้ดินเหนียวผสมปูนทำเป็นแนวฝาย และใช้วัสดุอุปกรณ์ตามธรรมชาติวางเป็นแนวเพื่อกักเก็บน้ำ การสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์เป็นช่วง ๆ ไปตามลำห้วยและลำน้ำเหมือนขั้นบันได โดยไม่ให้ขาดช่วงหรือมีช่วงใดแห้งขอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงกับเหล่งน้ำ เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ ฝายที่สร้างจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นาน การซ่อมแซมบำรุงรักษาง่ายเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน…

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – รายงาน