สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – อธิบดีกรมประมง ติดตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

⠀⠀⠀วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดี กรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ตรวจเยี่ยม และติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพในแหล่งน้ำชุมชน ที่ อ่างเก็บน้ำหนองมน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 3 ตำบลโชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวต้อนรับ นายสมาน ศรีสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนหนองมนกล่าวรายงาน

⠀⠀⠀สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองมน เป็นแหล่งน้ำ สาธารณะ ประโยชน์ ขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ที่ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ภายใต้การบริหารจัดการโดยชุมชน มีกรรมการบริหาร จัดการแหล่งน้ำ และร่วมกันพัฒนา โดยกรมประมง ได้ส่งเสริม สนับสนุน ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ โครงการ สร้างรายได้ จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูอาชีพที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็ว โดยกรมประมง ได้สนับสนุน และได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000.ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำหนองมนไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นกุ้งก้ามกรามที่มีขนาด 5-7 เซนติเมตร เพื่อลดระยะเวลา ในการเจริญเติบโตเป็นการเพิ่มอัตรารอด และในครั้งนี้อธิบดีกรมประมงยังได้มอบพันธ์ปลาจำนวน 50,000 ตัว แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เพื่อปล่อยในเเหล่งน้ำชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่บ้านเรืองเจริญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย…

อภิชาติ สายชมภู,วิเศษ ใวยวัฒน์​ -​ ภาพ/ข่าว

ผอ.เบิร์ด​ -​ รายงาน