FIO. องค์การสืบสวนการทุจริต ร่วมแจกของผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้รับผลกระทบ covid-19

⠀⠀⠀เมื่อเวลา​ 16.00 น.วันที่ 25 มิถุนายน​ 2563​ องค์การสืบสวนการทุจริต FIO.โดยนายทรงพล ภุมราพิพัฒน์พงศ์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต​FIO.พร้อมสมาชิกฯ ร่วมกับทหาร​ ตลาดศรีเมือง และชาวบ้านในตำบลบางป่า อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี จัดเตรียมของ เครื่องอุปโภค​ บริโภค จำนวน 355 ชุด ถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุครบ 94 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้​ มอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด​ -​19​ ในตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งตำบลดังกล่าวนี้ เป็นสถานที่ประสูติ แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ องค์ปัจจุบันอีกด้วย…

นายทรงพล ภุมราพิพัฒน์พงศ์​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว​FIO. -​ รายงาน