FIO.กองทุนหมู่บ้านอำเภอในอำเภอแม่จัน เชียงราย เฮ!!! ธนาคารออมสิน ให้เบิกเงินได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต/FIO กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจาก ผู้อำ​สมนวยการ FIO จังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการ FIO อำเภอแม่จัน นางสาวรติรส ไกลศรี ตอนนี้กองทุนหมู่บ้านในอำเภอแม่จันดีใจและขอบคุณ FIO ที่ช่วยคลายล็อคการเบิกเงินกับธนาคารให้กับกองทุนหมู่บ้าน
นางสถาพร เพชรแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านร้องผักหนาม ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กองทุนหมู่บ้านที่ได้ไปเบิกเงินกับธนาคารออมสินมาเมื่อสองวันก่อน ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมาเวลากองทุนหมู่บ้านจะไปเบิกเงินธนาคาร จะต้องไปขอการอนุมัติจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่จันก่อน โดยทางเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่จัน จะประทับตราเครือข่ายและมีพนักงานของเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายจากประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ เซ็นรับรองตรงตราประทับของเครือข่าย ซึ่งได้สร้างความลำบากและความยุ่งยากให้กับกองทุนหมู่บ้าน

⠀⠀⠀ตอนนี้ไปเบิกเงินได้เอง โดยไม่ต้องไปขอให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภออนุมัติ แต่ก็ยังเกรงว่าจะมีปัญหาตามมา พอถึงเวลาที่กองทุนหมู่บ้านจะต้องส่งสำเนาการเบิกเงินให้กับทางเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอตรวจ นางสถาพร เพชรแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้าน กล่าว…

⠀⠀⠀ด้านด๊อกเตอร์บ้านนอก ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า ตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไม่ว่าฉบับไหนๆ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ไม่ได้มีอำนาจหรือหน้าที่อะไร เกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกเงินธนาคารของกองทุนหมู่บ้าน ฝากขอบคุณทางธนาคาร ออมสิน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย ถ้ากองทุนหมู่บ้านไหน ที่ธนาคารยังไม่ให้เบิกเงิน จะต้องรออนุมัติจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอก่อน ให้แจ้งมายัง FIO ได้ครับ ด๊อกเตอร์บ้านนอก กล่าว…

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO รายงาน