สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ ทม.มุกดาหาร​ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นให้ผู้ประกอบการ

วันที่ 28​ ก.พ.​ 63 เวลา​08.30​ น.​ ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกอพยพหนีไฟ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบพร้อมทีมงาน ทำการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้ พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชรมุกดาหาร

ทั้งนี้​ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ เนื่องจาก หจก.น้ำเพชรมุกดาหาร ประกอบกิจการในด้านการขนส่งสินค้า ประเภทน้ำมัน ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ จึงได้ทำการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง​ถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย​ 100​ % กับพนักงาน และขอความร่วมมือพนักงานทุกๆคนได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนขยายผลไปยังคนในครอบครัวและพี่น้องประชาชนต่อไป…

ผอ.เบิร์ด สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์