สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ “ไร้ป่วย” สสจ.นครพนม รายงาน “COVID-19” เตรียมพร้อมเข้ม คัดกรองกว่าหนึ่งแสน กำชับจับตาข่าวปลอม

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๓ เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ (Coronavirus disease that was discovered in 2019) หรือ “โรคไวรัสโคโรนา-๑๙” โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ โดยได้เน้นย้ำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมติดตามตรวจสอบผู้ที่แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” ใน Social Media ในกรณีนำเข้าข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ และเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลเท็จ ผู้กระทำมีสิทธิ์เข้าค่ายความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ม.๑๔ (๑) และ (๕) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19” หรือ “โรคไวรัสโคโรนา-๑๙” ว่า สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.) พบผู้ป่วยยืนยันสะสม ๔๐ ราย กลับบ้าน ๒๗ ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน ๑๓ ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ๒,๐๖๔ ราย คัดกรองเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง ๑,๙๘๘ ราย คัดกรองจากทุกด่าน ๗๖ ราย ดูแลรักษา พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน ๗๑๒ ราย กลับบ้านแล้ว ๑,๓๕๒ ราย

ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดำเนินการเตรียมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีหากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการระบาดเข้าสู่ระยะที่ ๓ ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งในหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการเพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารเข้า-ออกจังหวัดนครพนม

“จากข้อมูลผลการดำเนินงานเฝ้าระวังผู้เดินทาง ณ จุดคัดกรองผู้เดินทางเข้า – ออกทั้ง ๙ แห่ง ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ ท่าอากาศยานนครพนม จุดคัดกรองอำเภอบ้านแพง จุดคัดกรองอำเภอธาตุพนม จุดคัดกรองอำเภอท่าอุเทน จุดคัดกรองบ้านหนาด อำเภอเมืองนครพนม ด่านควบคุมโรคสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และพรมแดนท่าเทียบเรือ จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.) มีจำนวนผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒,๖๘๑ ราย ไม่พบผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI) ในส่วนด้านภารกิจสื่อสารความเสี่ยง EOC สสจ.นครพนม ติดตามเฝ้าระวังวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสื่อต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ LINE และ Facebook พิจารณาความเสี่ยงจากข่าว ไม่พบข้อมูลข่าวเสี่ยงที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ในด้านการสื่อสารความเสี่ยง ดำเนินการเผยแพร่คำแนะนำและแนวทางสำหรับประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในรูปแบบ info graphic และ VDO ผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดทำสื่อและสนับสนุนแผ่นปลิว ป้าย Standy เกี่ยวกับความรู้การป้องกันโรคปอดอักเสบฯ ให้แก่เครือข่ายในพื้นที่ และเผยแพร่สื่อ อินโฟกราฟิก และ VDO การป้องกัน ควบคุมโรคฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ” นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว

อนึ่ง กรณีนำเข้าข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ และเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลเท็จ ผู้กระทำมีสิทธิ์เข้าค่ายความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ม.๑๔ (๑) และ (๕) มีโอกาสต้องโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับผู้ที่พบข่าวที่ผิดสังเกต หรือเป็นข่าวที่ไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/index.php หรือ โทร.๑๔๒๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง…

ขอบคุณข้อมูล​ คุณต๋อย ปัญญา​ -​ นครพนม

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ — รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์