สํานักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ สพป.มุกดาหารจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร ร่วมกับ นางนีรนาถ ห้วยทราย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร และคณะ ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้ามัสลิน เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 โดยเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจาก นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.มุกดาหาร ในด้านงบประมาณส่วนตัวจำนวน 1,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย

นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวว่า การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้บุคลากรในสังกัด สพป.มุกดาหาร โดยได้ตัดเย็บหน้ากากอนามัย จากผ้ามัสลิน เพื่อให้บุคลากรใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายประเทศ ทำให้ขาดแคลนหน้ากากอนามัยและหาซื้อยาก ส่งผลให้หน้ากากอนามัยมีความต้องการใช้สูง บางแห่งมีราคาแพง ดังนั้น สพป.มุกดาหาร จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เองและนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรของหน่วยงาน เป็นอีกทางหนึ่งของการช่วยเหลือกันและกันในยามวิกฤต และช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์