สํานักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ อบจ.มุกดาหาร​ ทำความสะอาดสำนักงานประจำปี ลดการสะสมเชื้อโรค

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้สั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด อบจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ​อาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารหรือสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการกระจายของเชื้อโรคให้เกิดความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ โดยกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องทำงาน พื้น ประตู หน้าต่าง บันไดทางขึ้น-ลง ด้านหน้า พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์