สำนักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ อบจ.มุกดาหาร ฉีดพ่นทำความสะอาดสถานีขนส่งและสำนักงาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ผู้ประกอบการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการขนส่ง ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร และภายในสำนักงาน อบจ.มุกดาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในตัวอาคารบริเวณชานชาลาจุดจำหน่ายตั๋วที่นั่งพักคอยผู้โดยสาร และฉีดพ่นภายในรถโดยสาร พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับรถทำความสะอาดตัวรถโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดในตำแหน่งสำคัญ เช่น ราวจับที่จับ บริเวณประตูรถ ที่นั่ง ราวจับบันได เป็นต้น พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งพนักงานขับรถผู้ประกอบการให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในรถและภายในสถานีขนส่งอย่างต่อเนื่อง…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์