สำนักข่าวเบาะแสนิวส์ -​ นิคมคำสร้อย​ ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 03.30 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อย โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และผู้ใหญ่บ้านเรืองเจริญ ร่วมคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รวมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองและการใช้รถใช้ถนน การขับขี่อย่างปลอดภัย ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ(Checking point) ปั๊มน้ำมันปตท.นิคมคำสร้อย บ้านเรืองเจริญ ม.12 ต.นิคมคำสร้อยอ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร…

อภิชาติ สายชมภู​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์