สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​”มุกดาหาร”เตรียมสถานที่กักตัวป้องกันโควิด–19

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะได้เดินทางลงตรวจสอบสถานที่ความพร้อม ภายหลังจากที่จังหวัดมุกดาหาร ได้พิจารณาใช้อาคารรวมใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บ้านดานคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่ในการเฝ้าระวังและสังเกตการ ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชน เป็นอาคาร 2 ชั้น สามารถแบ่งแยกสัดส่วนชายหญิงได้ชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด อากาศถ่ายเทสะดวก โดยจังหวัดมุกดาหาร จะจัดเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสาธารณสุข ทีมแพทย์เข้าตรวจ ดูแลผู้ที่จะต้องเข้าเกณฑ์การควบคุมเฝ้าระวัง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารร้าง สามารถรองรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้มากกว่า 100 คน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเฝ้าระวังและสังเกตการ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี กรณีที่มีคนไทย ที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดมุกดาหารกลับมาจาก 4 ประเทศ จะต้องถูกดำเนินการควบคุมเฝ้าระวัง 14 วัน ซึ่งคนที่กลับเข้ามาต้องถือว่ายังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส แต่ในระยะความปลอดภัยเราต้องกักกันตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน ในระหว่างนี้ทางแพทย์ พยาบาล จะเฝ้าตรวจดูอาการ ภายใน 14 วันถ้าไม่มีอาการใด ๆ ก็จะปลอดภัย และให้กลับบ้านได้ หากมีไข้ก็จะส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการ ที่ทางรัฐบาลสั่งการทุกจังหวัด ให้มีการจัดตั้งสถานที่สำหรับเฝ้าระวัง และสังเกตการ

อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนเข้าใจและอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากผู้ที่เข้ามายังศูนย์เฝ้าระวัง และสังเกตการนี้ไม่ใช่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไวรัส COVID-19 เป็นเพียงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น และหากตรวจพบผู้เฝ้าระวังและสังเกตการมีอาการไข้จะถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที สิ่งสำคัญคือ ความร่วมมือและความเข้าใจของคนไทย จะต้องไม่ตื่นตระหนก ไม่เชื่อข่าวลวง และมีการป้องกันตัวเองด้วยการ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อจำเป็นต้องเข้าไปในที่ชุมชน ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขของไทย เราจะได้ปลอดเชื้อและปลอดจากการระบาดของโรคนี้…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ ​- รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์