สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขยื่นหนังสือขอทวงคืนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

⠀⠀⠀⠀⠀วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายพัฒนากร สมคะเณย์ ตัวแทนลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอทวงคืนตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อสวัสดิการความมั่นคงการปฏิบัติงานเนื่องจากทุกคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)โดยมี ว่าที่ ร.ต.ล้ำ ปลูกเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับหนังสือจากตัวแทนลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข

⠀⠀⠀⠀⠀นายพัฒนากร สมคะเณย์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยการอนุมัติตำแหน่งข้าราชการ เพื่อบรรจุบุคลากรสายวิชาชีพและสหวิชาชีพเป็นข้าราชการ จำนวน 45,684 อัตรา ซึ่งสายวิชาชีพที่มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในสายวิชาชีพ แต่ทางสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สลท) จึงยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารขอให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล พิจารณาบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งด้วย ซึ่งได้แก่บุคลาการสายสนับสนุน เช่น พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานซักฟอก พนักงานโรงครัวประกอบอาหาร พนักงานช่างและพนักงานแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข็มแข็งไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาชีพ สหวิชาชีพ ที่ยังไม่มีการกล่าวถึงแต่อย่างใดนั้นก็คือบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ยังขาดขวัญ กำลังใจ ความมั่นคง ความก้าวหน้าในการทำงาน สหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งเทศไทย (สลท) จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติบรรจุลูกจ้างสายสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเป็นลูกจ้างประจำเช่นเดียวกับที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีบรรจุบุคลากรสายวิชาชีพเป็นข้าราชการ โดยบรรจุในอัตราตำแหน่งลูกจ้างประจำให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานท่ามกลางความเสี่ยงเช่นเดียวกับบุคลากรสายวิชาชีพสหวิชาชีพเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน…

⠀⠀

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร​ -ภาพ/ข่าว

อภิชาติ​ สายชมภู​ -​ ประสาน

ผอ.เบิร์ด​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์