สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ “ตลาดราตรี”ต้นแบบความปลอดภัยเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

⠀⠀⠀⠀⠀วันนี้ (14ก.พ.63)​ เวลา10.00​ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ดำเนินการจัดระเบียบการตั้งวางขายของที่ตลาดราตรี ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

⠀⠀⠀⠀⠀ฝ่ายป้องกันฯในฐานะกรรมการ/เลขานุการ คณะทำงานฯได้เชิญผู้ประกอบการตลาดราตรี ที่เทศบาลได้มีการขึ้นทะเบียนคุมไว้จำนวน​ 271 รายนั้น มาร่วมประชุม และรับฟังแนวทางการจัดระเบียบการตั้งวางขายของที่ตลาดราตรี ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดมุกดาหาร ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห​ 0018/5754 ลว.13​ก.พ.​ 63 โดยมีผู้ประกอบการตลาดราตรี มาร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน​ 200​ คน

⠀⠀⠀⠀⠀ซึ่งการประชุมวันนี้ มี ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานที่ประชุม มีผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร นายพนมเทียร เผ่าหอม ผช.ป้องกันจังหวัด มาร่วมประชุมด้วย การประชุมสรุปได้ดังนี้
1.การแบ่งโซน การของของที่ตลาดราตรี จะแยกสินค้าออกจากกัน เป็นประเภท อย่างชัดเจน กล่าวคือ
1.1 โซนที่จำหน่ายประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ ให้อยู่ในแนวขอบถนนฝั่งติดรั้วศาลากลาง ขนาดความกว้างความลึกของร้าน มีการขยับตามสภาพพื้นที่จริง
1.2 โซนที่ขายของประเภทเสื้อผ้า หรือสินค้าเบ็ดเตล็ด ให้ตั้งร้านขายของที่ขอบถนนฝั่งตึก ขนาดความกว้าง ความลึก แต่ละร้านให้มีความกว้าง 2.50 เมตรเท่ากันทุกๆร้าน ความลึกเท่าเดิมเหมือนกันทุกๆร้าน ให้มีการเว้นทางเดินเข้า เข้าธนาคาร เข้าตึก ร้านค้า เป็นช่วงๆ
2.ไม่อนุญาตให้มีการตั้งวาง ตั้งเต๊นท์ ขายของที่กึ่งกลางถนนโดยเด็ดขาด
3.ผู้ประกอบการตลาดราตรี ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ทุกๆคนรับทราบ และเห็นชอบกับการประชุมในวันนี้ และวันนี้ผู้ประกอบการตลาดราตรี ได้ร่วมกันกับ จนท.เทศกิจ วัดขนาดล็อคพื้นที่ขายของ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะจัดสินค้าลงจำหน่าย ตามที่ได้มีมติตกลงร่วมกัน​ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้​ ได้รับการอนุเคราะห์จาก นายวิธวัช ภาพยนต์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน จัด จนท.มาติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับการประชุมในวันนี้ด้วย

⠀⠀⠀⠀⠀ต่อมา​ เวลา​ 14.00​ น.​ ฝ่ายป้องกันฯ​ โดยงานเทศกิจ ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดราตรี ทำการจัดระเบียบการตั้งวางร้านจำหน่ายสินค้าที่ตลาดราตรี ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการแยกประเภทสินค้าออกเป็นโซนๆ​ ดังนี้
1.ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ให้อยู่โซนเดียวกัน ขอบถนนฝั่งรั้วศาลากลาง ทั้งหมด
2.ประเภท เสื้อผ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด ให้อยู่ในโซนขอบถนนฝั่งตึก
3.ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้อยู่โซนซอยกลางที่ตัดเชื่อมจากถนนสองนางสถิตย์ มาหาถนนยุทธกาจ หลัง รพ.มุกดาหาร
4.เลนกึ่งกลางถนนสองนางสถิตย์ ที่เคยตั้งร้า
นจำหน่ายสินค้า ให้ยุบเลิกการตั้งร้านจำหน่ายสินค้า
5.ทำเส้นทางการเดินในตลาดราตรี โดยทำแนวเส้นลูกศร ให้เดินตามที่ลูกศรชี้ทาง(แอบชิดทางซ้ายมือ)
การจัดระเบียบตลาดราตรี ในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ…

⠀⠀

ผอ.เบิร์ด​ ธนะสิทธิ์

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์