ข่าวมุกดาหาร​ -​ ทม.มุกดาหาร ประชุมจัดระเบียบร้านค้าซอยกลางหลังโรงพยาบาล มุกดาหาร

⠀⠀⠀⠀⠀วันนี้​ (20.พ.ค.​ 63)​ เวลา​14.00.​น.​ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้รับมอบหมายจากนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้ทำการประชุมพ่อค้าแม่ค้าซอยกลาง หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ขายอาหารในช่วงเวลากลางวัน ช่วงเวลา07.00-12.00น.เพื่อทำความเข้าใจในด้านต่างๆในช่วงการเฝ้าระวังการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าใจในการตั้งวางขายอาหาร ในจุดผ่อนปรนนี้ มีพ่อค้าแม่ค้า มาประชุมพร้อมเพรียงกัน สาระที่ประชุม คือแนะนำการตั้งวางขายอาหาร ที่จะต้องปฎิบัติตาม กฎระเบียบของเทศบาลเมืองมุกดาหาร จุดที่ผ่อนปรนให้ขาย จุดที่ห้ามตั้งวางขาย และอาหารต้องถูกสุขอนามัย ไม่สร้างเหตุรำคาญ ประเภทกลิ่นควัน ให้กับพื้นที่ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ตลอดจนการตั้งวางร้านขายของต้องไม่เป็นปัญหาในด้านการจราจร พ่อค้าแม่ค้า ช่วงเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการ ตามมาตรการต่างๆด้วย พ่อค้าแม่ค้าที่มาร่วมประชุมวันนี้ รับทราบและทุกๆคนรับว่าจะได้ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามคำแนะนำต่อไป…

⠀⠀⠀

ผอ.เบิร์ด​ FIO 098 ร656 5804

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์