มุกดาหารทูเดย์ -​ มุกดาหารคัดเลือก5เยาวชนคนใหม่​ รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

⠀⠀⠀⠀⠀จังหวัดมุกดาหารพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 5 คน เพื่อเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

⠀⠀⠀⠀⠀วันนี้ เวลา 13.30 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 5 คน ซึ่งปีนี้มอบให้เยาวชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

⠀⠀⠀⠀⠀มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชนประพฤติดียากไร้ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตนเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอด รักษาเอกราช วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

⠀⠀⠀⠀⠀⠀นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ระดับจังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบหลักเกณฑ์มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อมอบทุนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน ได้แก่

ทุนระดับประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รับทุนปีละ 3,000.บาท จำนวน 4 ทุน ได้แก่

⠀⠀⠀1. เด็กชายชนะชล สิงห์ศร ร.ร.อนุบาลตำบลดงเย็น

⠀⠀⠀2. เด็กหญิงเยาวพา ใจสุข ร.ร.เทศบาล(วัดนิรมิต)

⠀⠀⠀3. เด็กชายอัครพล บังเกิด ร.ร.เทศบาลตำบลคำชะอี

⠀⠀⠀4. เด็กหญิงศศิภา วรรณจันทร์ ร.ร.ทีโอเอ (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

ทุนระดับมัธยมศึกษา รับทุนปีละ​ 4,000.บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่

⠀⠀⠀5. เด็กชายชานนท์ สาที ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.ทีโอเอเทศบาล 1 วัดคำสายทอง

⠀⠀⠀⠀⠀ทั้งนี้ เยาวชนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในปีนี้ จะได้รับทุนต่อเนื่องจบระดับการศึกษาซึ่งจะทำให้มีโอกาสทางการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอีกทางหนึ่ง…

⠀⠀

วันวิภา แพงแก้ว​ ​ปชส.จว.มห.

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์