สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – นายอำเภอหนองสูง ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้า​ หลังรับผลกระทบโควิด

⠀⠀⠀นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วย นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนอสูง นายจำเนียร ก้อนด้วง สาธารณสุขอำเภอหนอสูง และคณะทีมงาน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร ผู้ปลูกพืชไร่สวนผสม กล้วยหอมทอง ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา จำหน่ายไม่ได้ หรือได้น้อย ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

⠀⠀⠀นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของเกษตร ไปสู่ผู้บริโภค หรือจำหน่ายได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แนวคิดให้ภาครัฐ ส่วนราชการและประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลไม้ ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสิน อำเภอหนองสูงจึงได้ออกเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำ ในการจำหน่ายผลผลิต นอกจากการเชิญชวนให้ส่วนราชการซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ยังได้แนะนำในการประชาสัมพันธ์การค้าขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินอีกทางหนึ่ง

⠀⠀⠀นายสมัย ทองใจ เกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศพก. อำเภอหนองสูง ด้านเกษตรผสมผสาน​ ปัจจุบัน ปลูกกล้วยหอมทอง พื้นที่ประมาณ​ 1 ไร่ รายได้เฉพาะจำหน่ายกล้วยหอมทอง หวีละ 50 บาท​ หน่อกล้วยหอมทอง 3 หน่อ 100 บาท รายได้เฉลี่ยต่อปี ไร่ละ 100,000 บาท…

⠀⠀

ผอ.เบิร์ด​ สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์