สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – คณะสงฆ์อำเภอนิคมคำสร้อยมอบสิ่งของผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 ครั้งที่4

⠀⠀⠀⠀⠀วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายชายสิทธิ์สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานมอบ สิ่งของ แก่ผู้ประสบภัย จากสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากคณะสงฆ์อำเภอนิคมคำสร้อยและประชาชนในพื้นที่ผู้ใจบุญ ผู้มีจริตศรัทธา ร่วมสมทบ โดยมีพระครูวิชัยธรรมสิริ เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย ประธานคณะสงฆ์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัส โควิด-19 และพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร/เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ พร้อมด้วย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้านคำแสนสุข และผู้มีจิตศรัทธา ผู้สนับสนุนสิ่งของได้ร่วมมอบ โดยมีผู้เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 รับมอบใน ครั้งที่ 4 จำนวน 55 ชุด 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 คนได้แก่ บ้านกุดโง้ง บ้านน้ำเที่ยง บ้านหนองกระโซ่ บ้านห้วยกอก บ้านคลองสะอาด บ้านโนนสว่าง บ้านนาสองเหมือง บ้านศรีชมภู บ้านโนนสวรรค์ บ้านดอนยาว บ้านคำเชียงสา รับมอบในครั้งนี้​ โดยเวลา 13.00 น.ขบวนสิ่งของเริ่มเดินทางจากวัดป่าคำแสนสุข(วัดป่าหนองจำปา) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เพื่อนำมอบตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน จนถึงเวลา 17.30 น.จึงแล้วเสร็จกิจกรรม

⠀⠀⠀⠀⠀ในการมอบครั้งนี้นอกจากจะเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคแล้ว นายอำเภอฯยังได้เน้นย้ำให้ แต่ละครัวเรือนต้องวางแผนในการช่วยตัวเองไปด้วยโดยไม่หวังรอแต่ภาครัฐ หน่วยงาน หรือผู้ใจบุญภาคเอกชน มาช่วยเหลืออย่างเดียว แต่ต้องช่วยเหลือตัวเองไปด้วย ด้วยการแจกเมล็ดพันธ์ุพืช ผักสวนครัว เพื่อให้ชาวบ้านปลูกใว้เพื่อกินเองและแบ่งปันซึ่งกันและกันอีกด้วย…

⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู:ภาพ/ข่าว

ผอ.เบิร์ด​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์