สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ อบจ.มุกดาหาร เร่งสร้างฝายหินผสมผสาน เพื่อใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ช่วงหน้าแล้ง

⠀⠀⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 63 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้นำชุมชน 3 หมู่ บ้าน ประกอบด้วยหมู่ 4 , 5 และหมู่ 9 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันสร้างฝายหินผสมผสานที่ลำห้วยยาง หมู่ที่ 9 บ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ความกว้างประมาณ 20 เมตร ความสูง 3 เมตร โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.มุกดาหาร หลังจากสร้างเสร็จชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน จำนวน 483 ครัวเรือน ที่ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และใช้ในด้านอื่นๆ เพื่อสู้ภัยแล้ง

⠀⠀⠀⠀⠀นายวิริยะทองผา รองนายก อบจ.มุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับลักษณะขอฝายหินผสมผสาน ใช้หินภูเขาก้อนขนาดใหญ่มาเรียงซ้อนกัน แล้วนำปูนซีเมนเททับซอกหิน วางเป็นแนวเพื่อกักเก็บน้ำ ซึ่งใช้งบประมาณของ อบจ. มุกดาหารในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และไว้สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสู้กับภัยแล้งที่จะมาถึงนี้

⠀⠀⠀⠀⠀อย่างไรก็ดีในปีนี้คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าทุกปี รวมถึงมีผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างหนักและยาวนาน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้สร้างฝายหินผสมผสาน เพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อใช้ในการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ ต่อไป…

⠀⠀

สำนักข่าวมุกดาหารเทูดย์/ หนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึก/ หนังสือพิมพ์สะกิดข่าว/ เบาะแสนิวส์/ ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร

ผอ.เบิร์ด​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์