มุกดาหาร- ชาวบ้านมะนาว เฮ มีสะพานบรรเทาความเดือดร้อนได้สัญจรไป-มา สะดวกขึ้น

⠀⠀⠀จังหวัดมุกดาหารติดตั้งสะพานเบลีย์แทนสะพานไม้ที่ชำรุดข้ามลำห้วยบางทราย บ้านมะนาว หมู่ 2 ตำบลพังแดง อ.ดงหลวง บรรเทาจากผลกระทบพายุฝนในช่วงที่ผ่านมา

⠀⠀⠀นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า อบต พังแดง อ.ดงหลวง ได้แจ้งและขอความช่วยเหลือกรณี สะพานไม้ข้ามลำห้วยบางทราย ณ บ้านมะนาว หมูที่ 2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตอม่อสะพานได้ทรุดตัวทำให้สะพานชำรุด ซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุและฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ ประชาชนไม่สามารถสัญจรไป – มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร โดย นายพิทยา กุดหอม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร พร้อมทีมงาน ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 จนแล้วเสร็จในวันนี้

⠀⠀⠀(1 พฤศจิกายน 2563 )เวลา 16.00 น.ช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ขอขอบคุณมายังภาคราชการ ที่ได้ให้ความสำคัญ และเร่งแก้ไขปัญหา สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน