FIO ลำปางลงพื้นที่หลังจากชาวฐานรากร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตและบุกรุกป่าชุมชนของผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต ได้รับรายงานจากผู้ช่วยประธานฯ ด้านเยาวชนต้านการทุจริต และรักษาการผู้อำนวยการ จังหวัดลำปาง (นายกรพัชร์ สุนทรพิธ) และพระอาจารย์ประสิทธิ ใจใหญ่ ที่ปรึกษา FIO จังหวัดลำปาง
เมื่อวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้เดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลการทุจริตเกี่ยวกับป่าชุมชนในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

⠀⠀⠀สืบเนื่องมาจาก

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริก และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ที่รับผิดชอบโครงการป่าชุมชนบ้านโป่งขาม ได้ลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจต่อชาวฐานราก หลังได้เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอแม่พริก และนายอำเภอแม่พริกเหตุจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนของตำบลแม่ปุทั้ง ๖ หมู่บ้าน โดยไม่ได้มีการทำความเข้าใจต่อราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งได้จัดสรรพื้นที่ป่าชุมชนให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่ปุไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและยังทำการบิดเบือนข้อมูลบางส่วนให้แก่ราษฎรในตำบลแม่ปุ พร้อมกับได้ทำการโดยไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการโอนงบประมาณอุดหนุนป่าชุมชนหมู่บ้านละ ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ในตำบลแม่ปุ ส่วนใหญ่เป็นการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านให้เปิดบัญชีรองรับงบประมาณ โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องในการจัดการป่าชุมชนดังกล่าว จนเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ขึ้น

⠀⠀⠀นอกจากนั้นชาวฐานราก ยังได้ขอตรวจสอบเอกสารการขอจัดตั้งป่าชุมชน ปปช.๓ มีการจัดทำข้อมูลเท็จหลายประเด็น เช่น ภาพประกอบการประชาคมกับปีที่อนุมัติคนละปี
และไม่มีการประชาคม…/…

⠀⠀⠀และไม่มีการประชาคมแต่อย่างใด ที่สำคัญมีการจัดทำรายชื่อขึ้นมาเองพร้อมกับปลอมแปลงลายมือชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ที่เข้าชื่อขอจัดตั้งป่าชุมชนในครั้งนี้
โดยตัวแทนชาวฐานรากที่ร้องทุกข์ได้นำพาเข้าไปดูพื้นที่ ที่ได้ตั้งให้เป็นป่าชุมชน ได้พบป้ายเหล็กที่บอกเขตป่าของแต่ละหมู่บ้าน หน้าปากทางมีอยู่ ๑ ป้าย บอกเขตป่าชัดเจน แต่มีการเคลื่อนย้ายป้ายจากที่ชาวบ้านให้ข้อมูลมา มีร่องรอยการเคลื่อนย้ายมายังอีกจุดหนึ่ง พอเดินไปข้างหน้า ก็มีป้ายที่มีอยู่ ๒ ป้ายติดกัน แต่เป็นป้ายต่างหมู่บ้านแต่ตั้งไว้ติดกัน จึงเป็นข้อสงสัยอย่างมากในขณะนั้น

⠀⠀⠀หลังจากนั้นได้ไปตรวจสอบที่ชาวบ้านบอกว่ามีคอกหมูของผู้ใหญ่คนเดียวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับป่าชุมชน หลังจากได้ไปตรวจสอบก็มีสุนัขเฝ้ากระท่อมเล็กๆไร่ของผู้ใหญ่และมีคูน้ำมีคอกหมูอย่างชัดเจนแต่ไม่มีการเลี้ยงหมูแล้วเป็นเพราะสาเหตุใดไม่ทราบ แต่ยังมีสิ่งก่อสร้างเหมือนเดิม ข้อสำคัญคือสิ่งก่อสร้างนี้รุกล้ำป่าไม้หรือไม่?

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก กล่าวว่า การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐมีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รูปแบบก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ องค์การสืบสวนการทุจริต มีภาระกิจสำคัญที่จะต้องทำให้ชาวฐานรากเข้มแข็ง เพื่อลดการทุจริตทุกมิติ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

นายกรพัชร์ สุนทรพิธ : ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO NEWS : รายงาน