คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก โครงการ”เดินด้วยกัน นำพาสันติ”( Walk Together For Peace )Thailand 2563 เข้าพักวันศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀วันที่​ 1​ พ.ย.2563 คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก โดยการนำของ พระอาธิการ ธงชัย ธมฺมกาโม รองประธานโครงการ”เดินด้วยกัน นำพาสันติ”เข้าร่วมเสวนา”ศาสนากับสันติภาพโลก”ตามโครงการ”เดินด้วยกันนำพาสันติ”(Walk Together For Peace Thailand 2563) ในเวลา 16.30 น. โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รอง ผวจ.มุกดาหาร ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้นำทางศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ผู้นำศาสนาพุทธ พระอาธิการ ธงชัย ธมฺมกาโม รองประธานโครงการฯ/เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ บางกรวย นนทบุรี,ผู้นำศาสนาคริสต์ ศาสนาจารย์ วิชัย ศรีวิคุณ ปธ.สมาพันธ์ตริสตชนมุกดาหาร,ผู้นำศาสนาอิสลาม อิหม่าม ภูมิศักดิ์ ฮานาฟี อิหม่ามประจำมัสยิด จังหวัดมุกดาหาร,ผู้นำศาสนาฮินดู อาจารย์ราม ตีวารี กทม.,ผู้นำ ศาสนาซิกข์ คุณเล็ก รานใจงาม และคุณวีระศิริ สัจจะเดย์ และหลวง อาจารย์โตซือ ต้าหลง จากประเทศไต้หวันเข้าร่วมเสวนา ณ โรงเรียนเชนต์ยอเซฟมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀ต่อมาเวลา 18.00 น.คณะพระธุดงค์เดินทางเข้าที่พัก ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี
พระราชรัตนโมลี
(สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และนางกันยกร สุขสานต์ กรรมการวัดพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน