นางกัลยกร สุขสานต์ คณะกรรมการวัดศรีบุญเรืองร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดร่วมพิธีปิดและมอบธงสันติภาพ

⠀⠀⠀วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางกัลยกร สุขสานต์ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก และเป็นตัวแทนพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีและรับมอบธงสันติภาพ ในพิธีปิดและมอบธงสันติภาพ โครงการ”เดินด้วยกัน นำพาสันติ”เส้นทางที่ 1 โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี และพระสุธรรม ฐิตธมฺโน กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ โครงการฯ พร้อมกันนี้มีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน