มุกดาหาร – รับมอบธงสันติภาพ คณะผู้นำทางศาสนา 5 ศาสนา โครงการ”เดินด้วยกัน นำพาสันติ”( Walk Together For Peace )

⠀⠀⠀วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร / ที่ปรึกษา/กรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาด

⠀⠀⠀ร่วมในกานให้การต้อนรับคณะผู้นำทางศาสนา โครงการ”เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 5 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และ ซิกข์ ในเส้นทางที่ 1 ด่านชายแดนแม่สอด – ด่านชายแดนมุกดาหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำทางศาสนาในจังหวัด ประชาชนชาวมุกดาหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับคณะผู้นำทางศาสนานำโดยพระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก และรับมอบธงสันติภาพมอบต่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน